728 x 90

برایان هوک: به‌نظر می‌رسد که رژیم ممکن است از آغاز اعتراضات بیش از ۱۰۰۰شهروند ایرانی را کشته باشد

برایان هوک
برایان هوک

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، گفت: ما گزارشاتی دیده‌ایم که صدها تن دیگر در اطراف تهران کشته شدند.

هوک گفت: اسنادی که از ایران خارج می‌شود، نشان می‌دهد که ممکن است رژیم حاکم بر ایران از آغاز اعتراضات بیش از ۱۰۰۰تن از معترضان را کشته باشد. رژیم ایران خواستار آن شد که خانواده‌ها ابتدا پول فشنگهایی که آنها برای کشتن اعضای خانواده آنها استفاده کردند را بپردازند.

وی افزود: ما باید در کنار مردم ایران بایستیم و در بحث مدره و تندرو گم نشویم. دنیا باید در کنار مردم شجاع ایران بایستد و ناقضین حقوق‌بشر را مورد حسابرسی قرار دهد.