728 x 90

برایان بابین: رژیم پست ایران، هم‌چنان جهان را تهدید می‌کند

برایان بابین نماینده کنگره آمریکا
برایان بابین نماینده کنگره آمریکا

برایان بابین نماینده کنگره آمریکا روز ۲مهر در توئیتر خود نوشت: «در حالی که رژیم ایران با هیچ عواقبی به‌خاطر گسترش توانایی هسته‌یی روبه‌رو نشده است، آمریکا بیکار نخواهد نشست. این رژیم پست، هم‌چنان جهان را تهدید می‌کند و سازمانهای تروریستی را که هدفشان آسیب رساندن به دیگران است، تأمین مالی می‌کند. آمریکا این را تحمل نخواهد کرد».