728 x 90

بدهی دولت ورشکسته آخوند روحانی به نظام بانکی

بدهی دولت ورشکسته آخوند روحانی به نظام بانکی
بدهی دولت ورشکسته آخوند روحانی به نظام بانکی

رسانه‌های رژیم فاش کردند که بدهی دولت ورشکسته آخوندی به نظام بانکی ۹۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

روز پنجشنبه ۱۵آبان، روزنامه حکومتی وطن امروز نوشت: گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تغییرات بسیاری از شاخصهای پولی در جهت افزایش تورم در حرکت است.

این منبع افزود: طبق این گزارش، بدهی دولت به نظام بانکی در نیمه نخست سال جاری رشد شدید داشته و ۹۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

شاخص نقدینگی در ۶ماه ابتدایی سال جاری معادل ۱۷.۱ درصد و طی یک سال منتهی به شهریور‌ماه سال جاری معادل ۳۶.۲ درصد افزایش یافته است.