728 x 90

بحران فرونشست زمین در مشهد

فرونشست زمین - عکس از آرشیو
فرونشست زمین - عکس از آرشیو

خبرگزاری حکومتی ایسنا در گزارشی به تاریخ دوشنبه ۲۰دی به‌نقل از حمید ضمیری که وی را رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مشهد می‌نامید خبر از بحرانی بودن وضعیت فرونشست زمین در این شهر داد.
این کارگزار رژیم با اعتراف به سیاست‌های ویرانگر چهل ساله حاکمیت آخوندی در ایران؛ پدیده فرونشست زمین را حاصل ۳۰سال استفاده از منابع آب زیر زمینی و برداشت غیرمجاز دانست و پیرامون وضعیت مشهد گفت «دشت مشهد جزء مناطقی از کشور است که فرو نشست زمین در آن به مرحله بحرانی رسیده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی آن را با مشکل مواجه کرده است؛ فرو نشست در خط راه‌آهن تهران_ مشهد یکی از نمونه‌های بارز مخاطرات فرو نشست در این استان است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5bbe15ef-23ac-4e2c-8370-9d40e01ff130"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات