728 x 90

بحران دوقطبی

خامنه‌ای: «کشور را دوقطبی نباید کرد».

با اوجگیری بحرانهای سیاسی و اقتصادی رژیم و تشدید جدال قدرت در باندهای غارتگر، بحران جدیدی در تنگنا ایجاد شد.

این بحران با صحبت‌های آخوند پناهیان در نمایش جمعه‌ شعله‌ور شد.

آخوند پناهیان نمایش جمعه ۲۲شهریور: «دوقطبی‌سازی موجب دیکتاتوری روانی می‌شود خدا لعنت کند کسانی را که به این دوقطبی‌سازیها دامن می‌زنند».

البته به لعنت هم کفایت نکرد و گفت: «اگر قابل هدایت نیستند ریشه‌کن بگردان».

پیام وحدت از طرف پادو بیت خامنه‌ای تبدیل به وحشت و اختلاف بیشتر شد. یک رسانه حکومتی در پاسخ نوشت: «سخنان او به‌مثابه مردی است که شب‌ها خود آشغال را جلوی در خانه می‌گذارد و بعد بر روی تابلویی بزرگ می‌نویسد لعنت به پدر و مادر کسی که در این جا آشغال بریزد».(روزنامه عصر ایران ۲۳شهریور)

اما سؤال این است که علت وحشت از دوقطبی‌سازی چیست؟

نگرانی اصلی این است که شیرازه از دست رفته و دیگر جوانان جسور تن به محدودیتها و ممنوعیتهایی که تحت عنوان اصول و ارزشهای «آرمانی» نظام تحمیل می‌شد نمی‌دهند.

توجه کنید:

روزنامهٔ جمهوری اسلامی ۹تیر ۹۸: «دوقطبی بودن و آثار شوم آن در شهرستانها بسیار بیشتر از تهران نمایان می‌شود، در محیط‌های کوچک، اختلاف‌نظرها جلوه بیشتری دارند و بسیار سریع‌تر آثار مخرب خود را نشان می‌دهند. این وضعیت، باعث خوشحالی مخالفان انقلاب و نظام و جسورتر شدن آنها نسبت به اصول، آرمانها و ارزش‌ها می‌شود».

این همان کابوسی است که آخوندهای جنایتکار هیچوقت از آن خلاصی نداشته‌اند و جابه‌جا نسبت به آن هشدار می‌دهند که مبادا با دوقطبی کردن موضوعات اجتماعی زمینه حضور مردم در خیابان‌ها فراهم گردد چرا که «فضای دوقطبی، قتلگاه نظام است».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات