728 x 90

نگرانی روحانی از افشاگریها و بحران بودجه

بودجه ۱۴۰۰
بودجه ۱۴۰۰

آخوند روحانی در جلسه امروز هیأت دولت با سوزوگداز به‌خاطر افشاگریها گفت: «آن رسانه‌هایی که در خارج ایران ضد نظام هستند، به‌جای این‌که بگویند آمریکا چه ظلمی روا داشت، می‌خواهند پرده‌یی بیندازند که گویا این مدیران نظام هستند که ضعیف بودند. بعضی‌ها هم در داخل کشور همین را می‌گویند؛ نمی‌گویند آمریکا! می‌گویند دولت چرا این کار را کرد؟ چرا آن کار را کرد؟».

وی در ادامهٔ جنگ و جدال‌ها و بحران بودجه با حمله به اعضای مجلس ارتجاع گفت: «موضوع بودجه و برنامه مستقیماً برعهدهٔ رئیس‌جمهور است، بنا بر این آنچه در مجلس باید تصویب شود، لایحهٔ دولت است، نه طرح مجلس. مجلس فقط می‌تواند لایحهٔ بودجه را بررسی کند». (تسنیم ۲۴دی).