728 x 90

بحران اصلی نظام چیست؟

یک هم‌وطن:

امروز ۱۶بهمن اتوبان... بنر دو طرف را آتش زدن

وعدهٔ رئیسی ۸روز پس از زلزله!

آخوند رئیسی ـ ۱۵بهمن ۱۴۰۱:

خانه‌ها باید مهندسی ساخته شود و اماکنی ساخته بشود که کمتر دچار آسیب بشود و بعد هم خوب ساخته بشود

این هم وعدهٔ مضحک پاسدار سلامی

پاسدار سلامی ـ ۱۴بهمن

فکر کنید مثلا ۲۰روز دیگر یک ماه دیگر یک سال دیگر چقدر شرایط خوبه

آخوند مکارم شیرازی:

مملکت را با شعار نمی‌شود اداره کرد

سعید لیلاز روزنامه‌نگار و کارشناس حکومتی ـ ۱۵بهمن:

دولت آقای رئیسی عملکردش عملکرد آتش‌نشان‌هاست عملکرد دولت نیست که دائما یک جا بحران پیش می‌آید هجوم می‌آورند سعی می‌کنند حلش بکنند تا ببینند کجا بحران جدید اومد

رضا راعی معاون سابق بانک مرکزی ـ بهمن ۱۴۰۱:

الان بحران اصلی بحران اعتماد عمومی‌ست مردم به ما ها دیگه اعتماد ندارند

این همان بحرانی‌ست که شاه هم در روزهای پایانی دریافت

یک هم وطن از اراک ـ‌۱۶بهمن

۱۶بهمن. اینجا اراکه نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/89474e97-159e-49d8-8b64-c58aea1346b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات