728 x 90

بازپس‌گیری میدان تحصن توسط قیام کنندگان عراقی از چنگ نیروهای حکومتی

قیام کنندگان عراقی در نجف
قیام کنندگان عراقی در نجف

قیام کنندگان عراقی در نجف بعد از اینکه میدان تحصن را از چنگ مأموران حکومتی بازپس گرفتند با سردادن شعارهایی در حمایت از قیام اکتبر عراق، این پیروزی را جشن گرفتند.