728 x 90

بازداشت عوامل رژیم در حج

زائران خانه خدا
زائران خانه خدا

سایت حکومتی انتخاب ضمن انتشار خبر بازداشت شمار نامعلومی از عوامل رژیم که در پوش زائران خانه خدا به مراسم حج اعزام شده بودند نوشت: نماینده خامنه‌ای به بازداشت این افراد که آنها را زائران حج می‌نامید، اعتراض کرده است.

این رسانه حکومتی افزوده است: برخی اقدامات عربستان در هیچ‌یک از مراسم‌های حج گذشته، سابقه نداشته است. یک نفر از این افراد هم‌چنان در مدینه در بازداشت به سر می‌برد.

پیش‌تر هم ۶تن از مأموران رژیم بازداشت و به ایران دیپورت شده بودند و شمار دیگری هم بازداشت و به بیرون از مناطق برگزاری مراسم حج در حومه جده هدایت شده بودند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fcfcf8e7-d5fa-4fed-b7f4-e53368da3a2f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات