728 x 90

بازداشت عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان عبدالحمید، امام جماعت مسجد مکی زاهدان

عبدالمجید مرادزهی
عبدالمجید مرادزهی

خبرگزاری سپاه پاسداران ۱۰بهمن ۱۴۰۱ نوشت: عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان عبدالحمید، امام جماعت مسجد مکی زاهدان، ظهر دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار و پس از عدم مراجعه، بازداشت شد. علت بازداشت عبدالمجید مرادزهی تشویش اذهان عمومی و ارتباط با افراد و رسانه‌های بیگانه است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1fa6ff05-325a-443e-a13c-e3464b0d5e55"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات