728 x 90

بازداشت دهها هموطن خوزستانی در اعتراضات کوت عبدالله و شادگان

بازداشت دهها هموطن اهوازی در اعتراضات کوت عبدالله و شادگان
بازداشت دهها هموطن اهوازی در اعتراضات کوت عبدالله و شادگان

مأموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی دهها تن از هموطنان خوزستانی را که در اعتراض به مرگ مشکوک یک هموطن شادگانی تظاهرات کرده بود، دستگیر کردند.

جوانان در شهرهای مختلف خوزستان از شب دوشنبه در اعتراض به مرگ مشکوک یک جوان هموطن عرب به نام حسن حیدری تظاهرات کردند و با روشن کردن آتش و ریختن سنگ در خیابان اصلی شهر اعتراض خود را نشان دادند. این اعتراضات روز دوشنبه نیز ادامه داشت و در برخی مناطق جوانان با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. تاکنون هویت ۲۲تن از هموطنان بازداشت شده منتشر شده است.