728 x 90

ایلاف: معامله اسدی برای رژیم قوز بالا قوز شد

موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران
موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

سایت ایلاف لندن مطلبی به قلم موسی افشار علیه معامله ننگین بلژیک و رژیم آخوندی و برگرداندن دیپلمات تروریست اسدالله اسدی به ایران نوشت

به نظر نمی‌رسد که مظاهر شادی کاذب و پیروزی موهومی که رژیم ایران با آزادی دیپلمات تروریست خود اسدالله اسدی به اجرا درآورد، توجه مردم ایران را جلب کرده یا علاقه آنها را برانگیخته باشد، زیرا مردم ایران که رژیم ایران را رد کرده و از آن تنفر دارند به‌خوبی می‌دانند که اسدی کیست و چه مأموریتی برعهده داشت. هم‌چنین روشن بود که رژیم در عرضه او به‌عنوان یک قهرمان ملی شکست سختی خورده است، همان‌طور که خامنه‌ای در عرضه رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور نمونه و به صفت کسی که مبشر خیر و برکت است شکست خورد.

معامله شرم‌آور اسدی چه بسا توجهات جهانیان را هر چه بیشتر به رژیم ایران به‌عنوان رژیم متکی به تروریسم و شیوه‌های تروریستی فریبکارانه به‌منظور باجگیری از کشورهای جهان معطوف نمود و حتی دولت بلژیک با همه توجیهاتی که تلاش کرد دست و پا کند اما نتوانست جهان را قانع نماید که از سوی رژیم ایران مورد باجگیری قرار نگرفته است زیرا خوب می‌دانست که امدادگر بلژیکی از اتهامات وارده به او توسط رژیم مبرا بود و صرفاً به‌عنوان ابزار فشار برای آزادی اسدی تروریست مورد استفاده قرار گرفته است.

برخی گمان کردند که رژیم ایران در تحمیل این معامله شرم‌آور و مشکوک یک پیروزی کامل به دست آورده است اما این تصوری اشتباه است و می‌توان آنرا یک پیروزی با طعم شکست توصیف نمود. زیرا بعد از برملا شدن وضعیت رژیم برای جهان و افشای ماهیت تروریستی‌اش دیگر بازگشت اسدی به ایران نمی‌تواند چهره رژیم را سفید کرده و ماهیت تروریستی او را بپوشاند بلکه دقیقاً به عکس این اقدام او را رسوا کرده و هر چه بیشتر چهر‌ه واقعی‌اش را برملا می‌کند ضمن این‌که این معامله مشکوک به‌عنوان اولین عملیات باجگیری آشکار یک کشور علیه یک کشور دیگر ثبت شده و تاریخ، رژیم ایران را به‌خاطر چنین کاری همواره مورد لعن و نفرین قرار خواهد داد.

تامل در این معامله و بررسی جوانب مختلف آن ما را به یک واقعیت بسیار مهم رهنمون می‌شود که مطلقاً نمی‌توان آنرا نادیده گرفت و بر آن چشم بست. واقعیت این است که معامله فوق در شکل و محتوا غیرقانونی می‌باشد خصوصاً که خود رژیم ایران آنرا ریشخند زدن به قانون بین‌الملل و اصول حقوق‌بشر قلمداد می‌کند...

آزادی اسدالله اسدی که بزرگترین عملیات جنایتکارانه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم را فرماندهی کرد یک باج شرم‌آور به تروریسم و گروگانگیری و نقض آشکار قانون دادگاه است. این اقدام رژیم ایران را بر آن می‌دارد که جنایتهایش در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌یی و بین‌المللی را ادامه دهد.

اما این معامله به هیچ نتیجه‌یی نرسید و هیچیک از اهدافش که رژیم برای آنها تلاش می‌کرد محقق نشد و صرفاً خنجری خیانت‌بار در پهلوی قانون بین‌الملل و اصول و مبانی حقوق‌بشر و تمدن انسانی بود. بی‌شک بعد از فرو نشستن سر و صداها این معامله به زیان رژیم شده و برایش قوز بالا قوز خواهد شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2b267104-c402-4563-b4b7-ca16758c6cc9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات