728 x 90

ایلاف لندن: قطعنامه ۱۰۰ یک حمایت بین‌المللی بی‌سابقه از مردم و شورای ملی مقاومت ایران و پیامی روشن و کامل به فرزند شاه مخلوع

کنفرانس در کنگره آمریکا - قطعنامه ۱۰۰ - خانم مریم رجوی
کنفرانس در کنگره آمریکا - قطعنامه ۱۰۰ - خانم مریم رجوی

سایت ایلاف، لندن در مطلبی به قلم نزار جاف پنجشنبه ۲۵اسفند، صدور قطعنامه ۱۰۰ کنگره آمریکا در حمایت از «از پلتفرم ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران» را یک حمایت بی‌سابقه از مردم و شورای ملی مقاومت برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک مردم ایران توصیف کرد.

در بخشی از این مطلب آمده است؛ . . صدور قطعنامه ۱۰۰ کنگره آمریکا که در آن به صراحت از خواست مردم ایران برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک حمایت شده و نقض حقوق‌بشر و تروریسم دولتی توسط رژیم ایران محکوم و «از پلتفرم ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران» پشتیبانی به‌عمل آمده را می‌توان یک حمایت بین‌المللی بی‌سابقه از مردم و شورای ملی مقاومت ایران و در عین‌حال پیامی روشن و کامل به فرزند شاه مخلوع در خصوص تلاش‌هایش برای این‌که خود را وکیل و وصی مردم جا بزند، دانست...
این مقاله در ادامه می‌افزاید:... اما آنچه بیشتر جلب توجه کرد این بود که نمایندگان رسمی و غیررسمی رژیم ایران از جمله ابراهیم رئیسی و امیرعبداللهیان و لابی رژیم در آمریکا «نایاک» و بازماندگان رژیم شاه بواسطه بسیجی بی‌سابقه، حمله خشونت‌بار به امضاکنندگان قطعنامه نموده و از آنها خواسته بودند که امضاهایشان را پس بگیرند و تلاش داشتند که از پیوستن سایر نمایندگان به صف امضا کنندگان جلوگیری نمایند. اما نکته قابل توجه این‌که تعداد امضا کنندگان این قطعنامه که برای اولین بار در ۱۹بهمن توسط ۱۶۶ نماینده به‌عنوان حامیان اولیه به ثبت رسیده بود، پس از مداخله مستقیم و غیرمستقیم رژیم و پس از مشارکت بقایای رژیم شاه با آنها، در نهم مارس ۲۰۲۳ به ۲۲۳نفر یعنی اکثریت اعضای کنگره افزایش یافت. که می‌توان آن را یک پیروزی سیاسی بزرگ برای مردم ایران و میخی بر تابوت رژیم آخوندها دانست.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7913fbfb-30d8-4592-aabb-c27a4a2b17b5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات