728 x 90

ایران در مقابل اعدام نوید سکوت نمی‌کند و در اعتراض به خون به‌ناحق ریخته شده به‌پامی‌خیزد

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

ایران در مقابل اعدام نوید سکوت نمی‌کند و در اعتراض به خون به ناحق ریخته شده به‌پامی‌خیزد

ملل متحد، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و عموم مدافعان حقوق‌بشر باید به اقدامات مؤثر دست بزنند

سکوت چراغ سبز برای ادامه جنایت و به‌مثابه همدستی است

صبح امروز نوید افکاری ۲۷ساله، قهرمان کشتی ایران، به‌رغم اعتراض گسترده داخلی و بین‌المللی به‌خاطر شرکت در قیام سال۱۳۹۷ در نهایت سبعیت پس از شکنجه‌های وحشیانه اعدام شد.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: ایران در مقابل اعدام وحشیانه نوید سکوت نمی‌کند، مردم به‌ویژه جوانان غیرتمند در همبستگی با مردم قهرمان فارس و در اعتراض به خون به ناحق ریخته شده نویدبه‌پامی‌خیزند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران که یک روز بدون سرکوب و اعدام و شکنجه دوام نمی‌آورد، با ریختن خون فرزندان دلیر مردم ایران مانند نوید می‌خواهد خود را در برابر قیام مردم ایران حفظ کند، اما شهادت نوید شعله‌های قیام مردم ایران را فروزانتر می‌کند و عزم آنان برای سرنگونی حکومت آخوندها و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم را جزم‌تر می‌کند.

خانم رجوی افزود: شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو، شورای حقوق‌بشر و کمیسر حقوق‌بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر و هم‌چنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید به اقدامات مؤثر عملی علیه رژیم ایران، به‌خاطر اعدام نوید و ۱۲۰هزار اعدام سیاسی دیگر مبادرت کنند. سکوت و بی‌عملی چراغ سبز برای ادامه جنایت و به‌مثابه همدستی است. جامعه جهانی باید برای آزادی برادران افکاری و دیگر زندانیان سیاسی و قیام باید بلادرنگ به اقدام دست بزند.

بنا به گزارشها دژخیمان رژیم آخوندی از تحویل پیکر شهید نوید افکاری به خانواده‌اش خودداری می‌کنند. آنها در وحشت از اعتراضات مردمی درصدد هستند با دفن مخفیانه نوید، از هر تجمعی به این مناسبت جلوگیری کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲شهریور ۱۳۹۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰)