728 x 90

ایران قرمز شد، امکان دارد ما تا پیک هزارم هم پیش رویم

کرونا در ایران
کرونا در ایران

روزنامه حکومتی جهان صنعت روز پنجشنبه ۱۹فروردین نوشت: «تمام کشورها با تهیه واکسن و شروع واکسیناسیون تقریباً آمار فوتی‌ها را به زیر ۱۰تن رساندند. این در حالی است که در عرض یک هفته آمار فوتی‌های ایران بر اثر کووید۱۹ دو برابر شده است. هم‌چنین واکسن کرونا به‌صورت قطره‌چکانی وارد می‌شود و تاکنون زیر یک درصد از ایرانی‌ها واکسینه شده‌اند.

-مسعود مردانی، عضو کمیته حکومتی کرونا: متأسفانه امروزه وضعیت بیماری کرونا در تهران بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که دیگران در جریان‌اند. اگر روند واکسیناسیون هم‌چون گذشته به‌کندی و تعلل پیش رود ما هم‌چنان از پیکی خارج و وارد پیک بعدی می‌شویم. هم‌چنین تا زمانی که آنتی‌بادی افراد به میزان مناسب نرسد و هم‌چنین تا نیمی از مردم واکسینه نشوند امکان دارد ما تا پیک‌ هزارم هم پیش رویم.