728 x 90

ایران: تجمع بازنشستگان و غارت‌شدگان در مقابل مجلس ارتجاع و یورش نیروهای سرکوبگر

اطلاعیه دبیرخانه شورای  ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

روز، سه‌شنبه ۲۱آبان ۱۳۹۸، جمع کثیری از بازنشستگان در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان در مقابل مجلس ارتجاع در تهران دست به تجمع زدند. تجمع‌کنندگان که اکثراً زنان بودند از جمله شعار می‌دادند، «فریاد فریاد از این همه بیداد». همزمان، شمار زیادی از غارت‌شدگان مؤسسه مالی کاسپین سپاه پاسداران، در مقابل مجلس ارتجاع دست به اعتراض زدند و خواهان بازگرداندن سرمایه هایشان شدند.

 

نیروهای سرکوبگر تجمع‌کنندگان را محاصره کرده، بنرها و تراکتها را از دست تجمع‌کنندگان گرفته و پاره می‌کردند و مرتب از مردم می‌خواستند متفرق شوند و آنها را تهدید به بازداشت می‌کردند. گارد ضدشورش و لباس‌شخصی‌ها، به تجمع‌کنندگان یورش برده، و باباتون به‌شدت مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند و شماری را بازداشت کردند. تلفنهای همراه معترضان را ضبط کرده و مانع گرفتن عکس و فیلم می‌شدند. آنها تمامی دستفروشی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و مغازه‌های منطقه را از قبل بسته بودند تا تجمع‌کنندگان نتوانند وارد آنها بشند.

 

مقاومت ایران با درود به تجمع‌کنندگان، از شورا و کمیسر حقوق‌بشر ملل ‌متحد و دیگر ارگانهای مدافع حقوق‌بشر خواستار اقدام فوری برای آزادی دستگیر ‌شدگان می‌باشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱آبان ۱۳۹۸(۱۲نوامبر ۲۰۱۹)