728 x 90

ایران، بحران آب، نیاز۲۰۰۰روستای کرمان به آبرسانی با تانکر

بحران آب در ایران
بحران آب در ایران

به‌دلیل سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی و سدسازیهای بی‌رویه که تنها خاصیت آنها سرازیر کردن پول مردم ایران به جیب گشاد پاسداران خامنه‌ای و آقا زاده‌ها بوده است ایران دچار وضعیت بحرانی آب شده است به‌نحوی که بسیاری از منابع آبی سطحی و رودخانه‌ها را خشکانده‌اند، بحران آب در ایران هم‌چنین محرکی برای اعتراض کشاورزان و مردم به‌جان آمده بوده است.

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی رژیم در استان کرمان با بیان این‌که ۷۰۵روستای استان هم‌اکنون به وسیله تانکر آبرسانی می‌شوند اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تعداد روستاهای آب رسانی به وسیله تانکر در تابستان جاری به ۲۰۰۰مورد برسد.

 

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، "علی رشیدی" در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان کرمان، با بیان این‌که کم‌آبی ۵۰سال اخیر، بیشترین تاثیر را بروی روستاهای استان کرمان گذاشته است اظهار کرد: در سطح استان امسال... تقریباً بیش از ۹۰درصد منابع آب سطحی را از دست خواهیم داد.

این کارگزار رژیم ادامه داد: از ۶۷۰حلقه چاهی که در سطح روستاهای استان کرمان فعال است، ۲۰۱حلقه چاه با کمبود شدید آب مواجه می‌شوند که برخی از آنها کاملاًً خشک خواهند شد.

رشیدی تصریح کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته توسط آبفای استان کرمان، ۸۴۹روستا از روستاهای تحت شبکه آبرسانی، با مشکل کمبود آب مواجه خواهند شد که ۵۴۸هزار نفر از جمعیت استان را شامل می‌شوند و برای حل مشکل آبرسانی به این روستاها باید به وسیله تانکر و یا اجاره چاه‌های آبهای کشاورزی تأمین آب این مناطق را انجام دهیم که برای این مهم ۳۸میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان پول نقد نیازمندیم.

 

اختصاص ۸حلقه چاه برای کاهش تنش آبی شهر کرمان

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌یی استان کرمان نیز خاطرنشان کرد: شهرستان کرمان تنش آبی دارد، لذا ۸حلقه چاه برای جبران کمبود آب کرمان اختصاص دادیم تا بخشی از آب شرب شهر کرمان از این بخش تأمین شود.

"ابراهیم علیزاده" در کارگروه سازگاری با کم‌آبی گفت: بحرانی‌ترین استانهای کشور به‌لحاظ بارندگی را کرمان و سیستان و بلوچستان ذکر کرد و افزود: استان کرمان ۴سد در حال بهره‌برداری دارد که در سال گذشته میزان ورودی سدهای استان در سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰میلیون متر‌مکعب و در سال جاری ۱۱۴میلیون متر‌مکعب بوده است. میزان خروجی سدهای استان در سال گذشته حدود یک میلیارد متر‌مکعب و در سال جاری ۱۹۲میلیون متر‌مکعب بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌یی استان کرمان ظرفیت سدهای این استان را ۳۷۲میلیون متر‌مکعب اعلام و بیان کرد: بر اساس مطالعاتی که در خصوص وضعیت آب کشور صورت گرفته است مشکلات آبی شامل توازن بخشهای مختلف، مصرف بی‌رویه آب، ورود آلاینده‌ها، ساختار ناکارآمد اقتصاد آب، تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و... ذکر شده است.

 

کرمان به ۱۰۸حلقه چاه برای عبور از تنش آبی‌نیاز دارد

علی طاهری، مدیر عامل آب و فاضلاب رژیم در استان کرمان در اشاره به بحران آبی استان تصریح کرد: در حوزه شرب کلانشهر کرمان به ۱۰۸حلقه چاه آب برای گذراندن تنش آبی‌نیاز داریم. ۵۶درصد جمعیت استان در وضعیت قرمز آبی قرار دارند.

وی بدون اشاره به مسئولیت کارگزاران این رژیم با کلی گویی، نسخه پیچید که: باید برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای عبور از تنش آبی داشته باشیم. پیک مصرف آبی ما تیرماه و مردادماه است که باید تدابیر لازم برای عبور از آن اندیشیده شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8911fb0f-38d8-4bf2-9c19-c8e76b015f77"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات