728 x 90

ایران: اعدام جنایتکارانه ۷زندانی طی دو روز در ارومیه و اردبیل و کرج

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

ایران: اعدام جنایتکارانه ۷زندانی طی دو روز در ارومیه و اردبیل و کرج

فراخوان به اقدام فوری برای توقف اعدامهای جنایتکارانه

و ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت

سحرگاه امروز پنجشنبه ۸آبان ماه، رژیم ضدبشری آخوندی چهار زندانی را در زندان ارومیه به‌دار آویخت. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. یکی از این زندانیان به‌خلاف همه قوانین و عرفهای شناخته شده بین‌المللی در حالی اعدام شد که روز قبل، با زدن رگ خود دست به خودکشی زده و در وضعیت جسمی وخیمی به‌سر می‌برد.

از سوی دیگر روز گذشته چهارشنبه ۷آبانماه۹۹، یک جوان در زندان مرکزی اردبیل و یک جوان در زندان مرکزی الیگودرز حلق‌آویز شدند. در همین روز احسان نعمتی ۴۱ساله، در زندان مرکزی کرج اعدام شد. او را پیش از این حداقل ۲بار تا پای چوبه‌دار برده و برگردانده بودند. این یک شیوه رذیلانه برای زجرکش کردن زندانیان است که در زندانهای رژیم آخوندی جریان دارد.

هدف رژیم آخوندی از این اعدامهای جنایتکارانه، ایجاد رعب و وحشت و ممانعت از بالا‌گرفتن خیزشهای مردمی است. مقاومت ایران دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد و عموم سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای توقف شکنجه و اعدام در ایران و ارجاع پرونده نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد فرا می‌خواند و بار دیگر بر تشکیل یک هیات تحقیق بین‌المللی برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان تأکید می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸آبان۱۳۹۹ (۲۹ اکتبر۲۰۲۰)