728 x 90

ایران آخوندزده طبقاتی‌ترین کشور جهان

ایران آخوندزنده طبقاتی‌ترین کشور جهان
ایران آخوندزنده طبقاتی‌ترین کشور جهان

تناقض‌های گزارش وزارت کار آخوندها

وزارت کار رژیم با انتشار سالنامه آماری خود، درآمد دهک‌های مختلف اجتماعی در ایران آخوندزده را منتشر کرده است.

این گزارش البته بر اساس اعداد و ارقامی بنا شده که در خوش‌بینانه‌ترین تفسیر، ارقامی تبلیغاتی هستند.

به‌عنوان نمونه، درآمد خالص یک نفر که در شهر زندگی می‌کند در سال ۱۴۰۱ حدود ۹میلیون و ۲۳۱هزار تومان بوده! عددی که تعمیم دادن آن به «هر نفر شهری» یک دروغ آشکار است. نشان به آن نشان که «مشرق نیوز رژیم» در تمامی گزارش ۱۸۰۰کلمه‌ای خود حتی یک‌بار درآمد خالص دهک اول و دوم را منتشر نکرده است! تا روشن نشود این آمار حکومتی چقدر «آب» دارد! و حتی برخلاف تیتر گزارشش، که درآمد دهک‌های اول تا دهم است، اما در عمل بدون ذکر درآمد دهک اول و دوم از درآمدهای خالص دهک سوم به‌بعد شروع کرده است!

درآمد یک خانواده بدون فرد شاغل ۳ – ۴میلیون بیشتر از درآمد خانواده شاغل است!

یا در جای دیگری از همین گزارش نوشته شده:

درآمد خالص یک خانواده بدون فرد شاغل؟! در سال گذشته حدود ۱۰میلیون و ۹۸۰هزار تومان بوده!

عددی که از درآمد یک خانواده کارگر رسمی حداقلی بگیر با دستمزد ماهانه ۷میلیون تومان هم بیشتر است!

اگر این قسمت گزارش واقعیت داشته باشد! لطفاً آدرس این‌گونه درآمدها به ۱۴میلیون کارگر هموطن هم داده شود که در بهترین حالت ماهانه ۷میلیون تومان (با پرداخت مالیات و...) می‌گیرند!

و بیش از ۹۰درصدشان هم که کارگران قراردادی یا با قرارداد سفید امضا بوده و بسیار کمتر از ماهی ۷میلیون تومان درآمد دارند!

از این قبیل تناقض‌ها در این گزارش کم نیست اما با این همه، همان اعداد و ارقام غلو شده هم ضروری است دیده شوند.

فاصله دهک اول تا دهک دهم فقط ۵۰۰درصد است؟ یا ۲هزار درصد؟

در گزارشهای قبلی همین رسانه‌ها آمده بود که فاصله درآمدی دهک اول با دهک دهم نظام ۲۰۰برابر است اما در این گزارش، درآمد خالص یک خانوار دهک دهمی (یعنی اساساً طبقه حاکمه) سالانه بیش از ۴۲۴میلیون تومان است!

یعنی درآمد ماهانه‌ای بیشتر از ۳۵میلیون تومان!

یعنی ۵ برابر درآمد ماهانه یک کارگر رسمی با درآمد ماهانه ۷میلیونی.

همان‌طور که گفته شد این آمار البته از ذکر درآمد رسمی خانوارهای دهک‌های اول و دوم خودداری کرده. !

درآمد دهک‌های سوم به بعد

درآمدهای دهک‌ها سوم به بعد به این ترتیب است؛

دهک سوم ماهی هشت میلیون و ۴۳هزار تومان درآمد داشته‌اند

دهک چهارم حدود ۹میلیون و ۴۹۷هزار تومان

دهک پنجم ماهی ۱۰میلیون و ۹۵۱هزار تومان

دهک ششم ماهیانه ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان

دهک هفتم ماهیانه ۱۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان

دهک هشتم ماهی حدود ۱۷میلیون تومان

دهک نهمی‌ها ماهی ۲۱میلیون و ۳۱۲هزار تومان

دهک دهمی‌ها هم ماهیانه ۳۵میلیون و ۳۸۵هزار تومان عایدی داشته‌اند.

هیات حاکمه چقدر غارت می‌کند؟

این گزارش البته از بیان عایدات اعضای اصلی هیأت حاکمه یعنی اعضای مجلس ارتجاع و وزرا خودداری کرده

همان‌طور که از بیان عایدات رسمی سرکردگان آدمکش سپاه و دیگر نیروهای سرکوبگر و مسلح رژیم خودداری کرده است،

این گزارش هم‌چنین از بیان عایدات آقازاده‌ها و صاحبان و متولیان بنیادهای حکومتی و خیل «مفت‌خواران» حکومتی که با آفتابه‌داری قبر خمینی دجال یا دیگر نهادهای بی‌خاصیت رژیم درآمدهای نجومی دارند، سکوت کرده است. یعنی جایی که بالاترین درآمدهای تاریخ به ناکارآمدترین‌های تاریخ پرداخت می‌شود تا ظالمانه‌ترین و طبقاتی‌ترین ساختار اجتماعی با حاکمیت غارتگرترین‌ها شکل بگیرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ea25ec72-68f6-4ba0-bd6b-2f91c5dbb7a8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات