728 x 90

اکثر مردم آمریکا با اقدامات اسراییل در غزه مخالفند

بمبارانهای سنگین غزه
بمبارانهای سنگین غزه

اکسیوس (۸فروردین) - نظرسنجی گالوپ: اکنون اکثر مردم آمریکا با اقدامات اسراییل در غزه مخالفند. بر اساس نظرسنجی گالوپ که روز چهارشنبه منتشر شد، اکثر آمریکایی‌ها با اقدامات نظامی اسراییل در غزه مخالف هستند.
بر اساس نظرسنجی جدید، ۵۵ درصد از آمریکایی‌ها پاسخ نظامی اسراییل به غزه را تأیید نمی‌کنند که نسبت به ماه نوامبر ۱۰ درصد افزایش داشته است. بر اساس نظرسنجی جدید، از هر سه آمریکایی یک نفر (۳۶ درصد) با اقدامات نظامی اسراییل در غزه موافق هستند...
یک نظرسنجی جداگانه در این ماه نشان داد که آمریکاییها از ارائه کمکهای بشردوستانه به مردم غزه بیشتر از حمایت نظامی از اسراییل حمایت می‌کنند.
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0c8f8918-173d-4e3d-8402-4d1a32578709"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات