728 x 90

انفجار در مقابل دادگستری کل رژیم آخوندی در تهران توسط کانون شورشی ۳۶۸- ۱۹بهمن‌ماه

انفجار در مقابل دادگستری کل رژیم آخوندی در تهران
انفجار در مقابل دادگستری کل رژیم آخوندی در تهران

تهران - کانون شورشی ۳۶۸

رزمندگان کانون شورشی مجاهد خلق در روز ۱۹ بهمن‌ماه مصادف با سالگرد عاشورای مجاهدین و شهادت اشرف و موسی در سال ۶۰، ورودی مرکز سرکوب عمومی و دادسرای ارتجاع در خیابان جیحون را به آتش کشیدند.