728 x 90

انفجار بیروت

در پس دود و خاکستر انفجار بیروت چه حقایقی نهفته است؟

در تاریخ ۱۴مرداد۱۳۹۹ سکوت بندر بیروت شکسته شد، انفجاری مهیب، شهر بیروت را در نوردید. بیش از ۲۰۰نفر کشته شدند. پس از گمانه‌زنی‌های اولیه یک حقیقت انکارناپذیر آشکار شد، دستان آغشته به خون حزب‌الشیطان لبنان تنها و تنها دلیل این انفجار بود!

هزاران تن نیترات آمونیوم که این گروه تروریستی وابسته به رژیم آخوندی به‌صورتی غیرایمن در بندر انبار کرده بود، چنین انفجاری را ایجاد کرد.

هر چند دادگاه بررسی این انفجار در بحران مالی لبنان گرفتار شده؛ اما حقیقت از میان آوارهای آن در حال عیان شدن است. قاضی تحقیق این انفجار به حقایقی رسیده که وحشت حسن نصرالله را به‌دنبال داشت. رویترز وحشت نصرالله را این‌گونه بیان کرده است: «اگر قاضی طارق بیتار به این تحقیقات ادامه دهد، هرگز به حقیقت دست نخواهد یافت هدفمندی مشخص است، شما برخی مقامات و افراد خاصی را گزینش می‌کنید. جانب‌داری واضح است. نصرالله آشکارا خواستار جایگزینی بیتار شد»

یکی از دلایل ارسال سوخت مجانی برای لبنان توسط رژیم آخوندی، سرپوش گذاشتن بر چنین واقعیتهایی است!

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات