728 x 90

انعکاس فضاحت دروغهای رئیسی جلاد در رسانه‌های حکومتی

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

فضیحت دروغهای وقیحانه رئیسی جلاد در مصاحبه حتی در درون رژیم با تمسخر مواجه شد.

قنبری عضو سابق مجلس ارتجاع گفت: دفاعیات و اظهارات رئیسی درباره وضعیت اقتصادی و علل تحقق‌نیافتن وعده‌های انتخاباتی در برخورد با حوزه اقتصاد، قابل‌قبول نیست.

وی هم‌چنین گفت: شعارهای او نه تنها محقق نشده، بلکه مردم با وضعیتی بی‌سابقه روبه‌رو شدند. مسکن، ماشین و البته موارد خوراکی بعضاً رشد قیمتی سه برابر داشته باشند، (روزنامه حکومتی آرمان ۸شهریور)

 

روزنامه حکومتی شرق نوشت: رئیسی در یک ایران زندگی می‌کند و مردم در ایران دیگر. در ایران رئیسی کشور در بهترین حالت خودش از لحاظ مدیریت قرار دارد و حتی رکوردهایی هم در آن شکسته شده است. در ایران مردم اما وضعیت نیازی به توصیف ندارد. (روزنامه شرق رژیم ۸شهریور)

روزنامه حکومتی آسیا نیز نوشت، دولت رئیسی با این فرمان ره به جایی نخواهد برد. به این دلیل که فضای سیاست و اقتصاد در داخل در مقابلش ایستاده است. منابع داخلی وجود ندارد و درآمدهای دولت تنها به رتق و فتق امور جاریه می‌رسد. نظام تصمیم‌گیری‌اش هیأتی است. او تنهاست و راه به‌جایی نمی‌برد. (روزنامه آسیا رژیم ۸شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5dd43ba7-6222-4140-bd08-05a7b9dd0693"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات