728 x 90

انعکاس تصویری گتی ایمیج از برگزاری دادگاه محاکمهٔ حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دورس و شهادت دادن مجاهد خلق محمد زند

انعکاس تصویری گتی ایمیج از برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند
انعکاس تصویری گتی ایمیج از برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند

خبرگزاری تصویری گتی ایمیج روز ۱۹آبان در گزارشی در رابطه با برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی و شهادت دادن مجاهد خلق محمد زند همراه با درج تصاویری نوشت:


عضو مجاهدین خلق، محمد زند و وکیل سوئدی کنت لوئیس در حالی که دادگاه دورس را در تاریخ ۱۰نوامبر۲۰۲۱ پس از جلسه محاکمه یک مقام سابق زندان ایران متهم به تحویل دادن احکام اعدام به‌عنوان بخشی از پاکسازی مخالفان در سال۱۹۸۸ ترک می‌کنند به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهند.

دادگاه یک مقام سابق زندان ایرانی در سوئد در تاریخ ۱۰نوامبر۲۰۲۱ برای استماع دو هفته شهادت به آلبانی منتقل شد. انا وستر منشی دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت گل دادگاه منطقه استکهلم به درخواست دادستان برای شنیدن شهادت هفت شاهد که قادر به سفر به سوئد نیستند از ۱۰ تا ۱۸نوامبر به دورس، آلبانی نقل مکان می‌کند.


اعضای مجاهدین خلق، در ۱۰نوامبر۲۰۲۱، در جریان جلسه محاکمه در حالی که در بیرون دادگاه دورس منتظر هستند تصاویر قربانیان رژیم ایران را در دست دارند.


محمد زند، یکی از شاهدان کلیدی، در ۱۰نوامبر۲۰۲۱، پس از جلسه استماع، هنگام خروج از دادگاه دورس، اشک‌های خود را پاک کرد و علامت پیروزی داد.


اعضای مجاهدین خلق، مهری حاجی‌نژاد، محمد زند و وکیل سوئدی کنت لوئیس، پس از جلسه محاکمه در حالی که دادگاه دورس را در تاریخ ۱۰نوامبر۲۰۲۱ ترک می‌کنند به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهند.

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 0

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 1

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 2

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 3

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 4برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 6

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 7

برگزاری دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در دادگاه دورس در آلبانی - شهادت دادن محمد زند - 8

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات