728 x 90

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از تظاهرات هواداران مجاهدین در انگلستان علیه رئیسی، جلاد۶۷

گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - ۳۰شهریور۱۴۰۰
گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - ۳۰شهریور۱۴۰۰

خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه ۳۰شهریور در یک گزارش تصویری از تظاهرات ایرانیان آزاده در انگلستان بعنوان بخشی از تظاهرات جهانی علیه ابراهیم رئیسی جلاد۶۷، در مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلستان نوشت:

«گردهمایی توسط هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلستان به‌عنوان بخشی از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی».

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 0

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 1

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 2

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 5

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 7

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 8

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 9

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 10

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 11

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 12

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 13

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 14

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 15

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 16

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 17

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 18

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی‌های جهانی علیه ابراهیم رئیسی در انگلستان - 19

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات