728 x 90

انتقال ۵زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه

زندان ارومیه
زندان ارومیه

دستکم ۵ زندانی در زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. یکی از این زندانیان ساعتی قبل با بریدن رگ خود در سلول انفرادی اقدام به خودکشی کرد.

هویت این زندانیان “علی ملکی، مرتضی حیدری، یاسین پورمحمدی، موسی رحمانی و زینال (نام خانوادگی نامشخص) از بند ۱_۲ زندان ارومیه نام دارد.

علی ملکی، یکی از زندانیان منتقل شده، ساعتی قبل با بریدن رگ خود در سلول انفرادی اقدام به خودکشی کرد. تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت این زندانی پس از اقدام به خودکشی اطلاعی به دست نیامده است. (هرانا چهارشنبه ۷آبان )