728 x 90

گرسنگی دادن به زندانیان قرچک ورامین و انتقال برخی از زندانیان به زندان اوین

زندان شهرری - عکس از آرشیو
زندان شهرری - عکس از آرشیو

بنا بر گزارشات رسیده از زندان قرچک ورامین و به‌دنبال سرکوب اعتراض زنان در این زندان، دژخیمان خامنه‌ای روز شنبه ۲۰بهمن تعداد ۴۰نفر از زندانیان را به زندان اوین منتقل کردند.

زندانیان در حالی‌که سرشان توسط گونی پوشانده شده بود به بند ۲۴۰زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش رسیده از زندان قرچک، تعدادی از زندانیان زندان زنان قرچک در تماسهای امروز خود به خانواده‌هایشان گفته‌اند که از روز اعتراض به آنها غذا نداده‌اند و زندانیان هر چه غذا نزد خود داشته‌اند جمع کرده و برای بند مادران که با کودکانشان زندگی می‌کنند فرستاده‌اند. گفته‌اند گرسنه‌ایم و به دادمان برسید.

بنا‌ به این گزارش امروز به زندانیان زندان قرچک اجازه دادند که یک دقیقه با خانواده‌هایشان تماس بگیرند. تعدادی از زندانیان اطلاع داده‌اند که پنجاه نفر از زندانیان قرچک را به اوین انتقال داده‌اند و از سرنوشت‌شان بی‌اطلاع هستند و ۲۵زندانی را هم به انفرادیهای قرچک برده‌اند.

این گزارش می‌افزاید پس از درگیری و آتش سوزی، همچنین قطع وسایل گرمایشی زندان از روز جمعه، جان تعدادی از کودکان در زندان قرچک در خطر است.

شامگاه پنجشنبه ۱۸بهمن‌ماه ۹۷ و روز جمعه دژخیمان خامنه‌ای در زندان قرچک ورامین با حمله وحشیانه به زنان زندانی با پرتاب گاز فلفل و گاز اشک‌آور تعدادی زیادی از آنان را مصدوم کردند.

یورش نیروهای گارد به زنان زندانی به شنبه نیز کشیده شده‌ است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c00b27d7-aabd-42c3-8221-fd7a0773047c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات