728 x 90

الیوت آبرامز: رژیم ایران فشار تحریم‌ها را احساس می‌کند

الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران روز جمعه ۲۳آبان طی پیامهای توئیتری نوشت: «ما فکر می‌کنیم رژیم ایران فشار تحریم‌های اقتصادی را احساس می‌کند و در صورتی که از این اهرم استفاده شود، امکانپذیر خواهد شد آنها را به پذیرفتن کارهایی وادار کنیم، که نمی‌خواهند انجام بدهند به‌طور مشخص تغییر رفتارشان در منطقه، برنامه موشکی و برنامه هسته‌یی آنها».

وی افزود: «برخی از تحریم‌هایی که دولت ترامپ علیه رژیم ایران اعمال کرده است ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌یی ندارد بلکه به نقض حقوق‌بشر و اقدامات تجاوزکارانه منطقه‌یی متعارف آن مرتبط است».