728 x 90

الیوت آبرامز: تحریم‌ها ایران را زمین‌گیر کرده است

الیوت آبرامز
الیوت آبرامز

فری بیکن روز ۴مهر درباره تحریم‌های رژیم ایران توسط آمریکا نوشت: الیوت آبرامز در گواهی خود گفت: «تلاش ما در مختل کردن توانایی رژیم در اجرای اولویت کینه توزانه‌اش، به نتیجه مطلوب رسیده است».

آبرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران افزود: «با هر معیاری، رژیم ایران امروز ضعیف‌تر از زمانی است که پرزیدنت ترامپ بر سر کار آمده است. این رژیم با بحرانهای بی‌سابقه و وخیم اقتصادی و بحرانهای سیاسی مواجه شده که به‌دلیل انتخاب گزینه‌های ضعیف جهت پیش بردن ایدئولوژی افراطی‌اش تشدید یافته است.

ایران سالهاست که از کاهش پی‌درپی تولید ناخالص داخلی GDP، با افت اقتصادی ۵.۵درصد در سال۲۰۱۸ و ۶.۷درصدی در سال۲۰۱۹ رنج برده است...

در نتیجه تحریم‌های سخت نفتی بر روی ایران، این رژیم ۹۰درصد از درآمد صادرات نفت خود، تقریباً معادل ۷۰میلیارد دلار را از دست داده است...

رژیم ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است و این تحریم‌های کاهنده اعمال شده رژیم را وادار به کاهشهای عمده در توانمندی‌اش در برپا نگه‌داشتن گروه‌های ترور نموده که از دیرباز به ثبات منطقه آسیب رسانده است...

در این اثنا، ترکیبی از اعمال تحریم‌های بازگشتی ... . . موقعیت رژیم ایران را در منطقه تضعیف کرده است...

آبرامز افزود: «انتخابات ۲۰۲۰ رژیم ایران پایین‌ترین تعداد رأی دهندگان در تاریخ این کشور را نشان داد، که یک اعتراض تلویحی از کاندیداهای تحت حمایت حکومت و انتخابات مسدود بود».

وی گفت: «رژیم ایران هر سال، حمایت بیشتر و بیشتری از ایرانیان را از دست می‌دهد».