728 x 90

الهیان: شرکت فایزر نحوه ساخت این واکسنها را به ما ارائه نداده است

زهره اللهیان
زهره اللهیان

زهره اللهیان عضو مجلس ارتجاع روز ۱۹دی به تلاش شکست‌خورده رژیم برای دسترسی به‌نحوه ساخت واکسن فایزر اعتراف کرد و در تأیید ممنوعیت ورود این واکسنها گفت: «این شرکت مستندات نحوه ساخت این واکسنها را به ما ارائه نداده است».

وی افزود: «روحانی و دولتش باید از دستور خامنه‌ای در مورد نخریدن واکسن از آمریکا، انگلستان و فرانسه تبعیت کنند».