728 x 90

الشرق‌الاوسط: رژیمی که دانش آموران بی‌دفاع را مسموم می‌کند اگر سلاح هسته‌یی داشته باشد، با منطقه چکار می‌کند؟

حمله شیمیایی به مدارس
حمله شیمیایی به مدارس

روزنامه الشرق‌الأوسط یکشنبه ۱۴اسفند، با درج مطلبی با عنوان، «سم ایرانی به استمرار حملات شیمیایی به دانش‌آ‌موزان بی‌دفاع» نوشت: روند مسموم کردن دانش‌آموزان دختر ایرانی، یک گواه محسوس است و نشان می‌دهد که رژیم آخوندی برای فرار به جلو چه کارهایی علیه مردم ایران می‌تواند بکند.
در بخشی از این گزارش آمده است:... در اینجا سؤال در مورد تفاوت رژیم ملاها و رژیم «طالبان» نیست که از تحصیل دختران در افغانستان جلوگیری کرد، بلکه سؤال این است که چه تفاوتی بین رژیم ملاها و «تندروهای مذهبی» که اکنون متهم به مسمومیت دختران ایرانی هستند، وجود دارد؟ من فکر می‌کنم هیچ تفاوتی وجود ندارد، بلکه آنها بخشی از سیستم هستند.
مسأله خطرناک دیگر در اینجا این است که اگر «تندروهای مذهبی» با اسپری موادی برای مسموم کردن دانش‌آموزان دختر بی‌دفاع ایرانی پخش می‌کنند، پس اگر ایران به سلاحهای هسته‌یی دسترسی داشته باشد، با منطقه چکار می‌کند؟.
در ادامه گزارش آمده است: لذا این روند مسموم کردن دانش‌آموزان دختر ایرانی، یک گواه محسوس است و نشان می‌دهد که رژیم آخوندی برای فرار به جلو چه کارهایی علیه مردم ایران می‌تواند بکند، حال بنگرید که چنان‌چه رژیم به سلاح هسته‌یی دست یابد، چگونه رفتار خواهد نمود؟
تجارب رژیم ایران در طول چهار دهه نشان می‌دهد که این رژیم برای تحکیم سلطه و گسترش نفوذ خود در منطقه از یمن تا لبنان و از عراق تا سوریه هرگز در استفاده از همه ابزارهای غیرقانونی تردید نکرده است.
همه این موارد می‌گوید که باید یک لحظه حسابرسی واقعی برای رژیم ایران وجود داشته باشد، لحظه‌ای که بسیار دیر شده و زمان آن فرا رسیده است که یک موضع واقعی بین‌المللی در قبال آخوندهایی اتخاذ کنیم که از همه جنایات غیرمعقول فراتر رفته‌اند، و آخرین آنها پهپادهایی است که مردم اوکراین را می‌کشد و اکنون سمی که دختران ایرانی را به‌قتل می‌رساند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ce74f61-5bbf-4318-af63-b8ae632ea225"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات