728 x 90

الحدث: هشدار نسبت به خروج سرمایه و فرار جمعی مغزها از ایران

فرار مغزها از ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی
فرار مغزها از ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی

تلویزیون الحدث به‌نقل از سایت لو تریبیون فرانسه در گزارشی مبنی بر افزایش خروج سرمایه از ایران و فرار مغزها، خاطرنشان ساخت که رژیم ایران با توجه به فقدان آزادی و وجود بی‌ثباتی، شاهد فرار جمعی سرمایه‌هاست. امری که به‌صورتی جدی بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است.

الحدث یکشنبه ۸فروردین افزود: در همین حال مجلس رژیم به‌طور رسمی اقرار نمود که ۱۶۰میلیارد دلار در ۸سال گذشته از کشور خارج شده است. به‌گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، تنها طی دو سال۱۰۰میلیارد دلار از ایران خارج شده و بخشی از این اموال در مستغلاتی در کشورهای همسایه تزریق شده است.
پارلمان رژیم ایران گفت، ۶۰میلیون ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و فرار سرمایه به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی می‌باشد.
سرمایه‌گذاران ایرانی برای خرید مستغلاتی در انگلستان و کانادا و ترکیه و کشورهای مجاور سرازیر شده‌اند.
کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد خاطرنشان ساخت که در سال۲۰۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت ۳۶.۵درصد کاهش داشته است و در سال۲۰۱۹ تنها ۱.۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شده.
فرار مغزها در سالهای اخیر ۳۰۰بار بیشتر از جنگ عراق و ایران به اقتصاد ضربه زده است.