728 x 90

اقتصاد فروپاشیده نظام «مدت‌هاست گروگان پرونده هسته‌یی و تحریم‌های بین‌المللی است»

تاثیر تحریمها بر اقتصاد در هم شکسته نظام
تاثیر تحریمها بر اقتصاد در هم شکسته نظام

روزنامه حکومتی آرمان ۲۱مهر، پیرامون بحرانهای درهم‌تنیده نظام به عواقب و پیامدهای اقتصاد درهم شکسته و سرنوشت برجام که تأثیر بلافصل آن «فشارهایی که به زندگی مردم وارد می‌شود» هشدار داد.

آرمان با اذعان به این‌که سیاست ساختاری نظام آخوندی با تغییر افراد دستخوش تغییری نخواهد شد و همه سرتاپای یک کرباسند نوشت:... آنچه تاکنون مشخص‌شده این است که سیاست خارجی دولت رئیسی با رویکردی که سیاست خارجی دولت روحانی در پیش‌گرفته بود تفاوت چندانی نخواهد داشت و به هم شبیه خواهد بود. هدف ایران این است که با توافق در پرونده هسته‌یی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برداشته شود...

. . واقـعیــت این است که هر گونه تحول و تغییر در وضعیت اقتصادی کشور منــوط به تغییر در وضعیت پرونده هسته‌یی و برداشته شدن تحریم‌هاســت. اقتصـــاد ایــران مدت‌هاست که گروگان پرونده هسته‌یی و تحریم‌های بین‌المللی است و فشارهایی که به زندگی مردم وارد می‌شود به این دلیل است. به همین دلیل اگر قرار است تغییری در وضعیت اقتصاد کشور و مردم ایجاد شود باید با تغییر در سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها شکل بگیرد...
آرمان تلویحأ با هشدار به پیامدهای بحرانهای کمرشکن اقتصادی بر جامعه‌ای عاصی و در آستانه انفجار هشدار داد و در ادامه نوشت: بدون تردید ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به تضعیف اقتصاد ایران و به‌ تبع آن در زمینه‌های دیگر شود. به همین دلیل باید نکته را بپذیریم که فشار اقتصادی به مردم کشور برای مدت زیادی قابل‌تحمل نخواهد بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات