728 x 90

افسار پاره کردن قیمت ارز !

افسار پاره کردن قیمت ارز
افسار پاره کردن قیمت ارز

در حالی‌که دلار هم‌چنان در حد ۳۰هزار تومان معامله می‌شود روزنامه حکومتی ابتکار روز شنبه ۱۲مهر می‌نویسد: «قیمت ارز افسار بریده است. بورس به‌عنوان تنها دستاورد دولت به کما رفته است. تولید و اشتغال هر روز آب می‌رود. بازارها دچار آشفتگی شده‌اند و هیچ بازاری رفتار پیش‫بینی‫پذیر ندارد. حجم نقدیندگی و پایه پولی از توان تنظیم حاکمیت خارج شده است. این نقدینگی مانند سیل در بازار رها شده و هر لحظه ممکن است به جایی و بازاری برخورد و آن را تخریب کند. امنیت اقتصادی به پایین‫ترین حد خود رسیده فساد اقتصادی در کشور مزمن شده».

این منبع می‌افزاید: «حال و روز کشور مانند بیمار سرطانی است که هم‌زمان چاقویی در شکمش فرو کرده‫اند. تحریم چاقویی به پهلوی ما فرو کرده اما ما پیش‌تر دچار سرطان بوده‫ایم.»