728 x 90

افزایش فشار حداکثری آمریکا بر رژیم ایران

نمایند ویژه آمریکاآلیوت آبرامز Elliott Abrams
نمایند ویژه آمریکاآلیوت آبرامز Elliott Abrams

نمایند ویژه آمریکا، بر افزایش فشار بر رژیم ایران تأکید کرد. آلیوت آبرامز Elliott Abrams در مصاحبه با سی.ان.ان گفت: «فشار هرگز به این شکل نبوده است و ما آن را ادامه خواهیم داد. همان‌طور که مشاهده خواهید کرد، در روزها و هفته‌های آینده آن را افزایش خواهیم داد».

آلیوت آبرامز افزود: «تحریم‌ها اصلاً شباهتی به آنچه الآن داریم نیست. از این نوع فشارها هرگز وجود نداشته است». (‌العربیه انگلیسی دوشنبه ۱۴مهر)