728 x 90

اعلام وضعیت اضطراری و فراخوان مردم به تظاهرات در لبنان

تظاهرات و درگیری مردم  و جوانان لبنان بعد از انفجار بیروت
تظاهرات و درگیری مردم و جوانان لبنان بعد از انفجار بیروت

به گزارش اسکای نیوز پارلمان لبنان اعلام وضعیت اضطراری را تصویب کرد و استعفای ۸ پارلمانتر را پذیرفت.

اسکای نیوز روز ۲۵مرداد افزود: اعلام وضعیت اضطراری، مردم لبنان را به تظاهرات و اعتراض برانگیخته است. مردم لبنان اعلام وضعیت اضطراری را تلاشی برای نظامی کردن کشور قلمداد می‌کنند.