728 x 90

اعلام اعتصاب سه‌شنبه علیه اعدام

اعتصاب سه‌شنبه علیه اعدام
اعتصاب سه‌شنبه علیه اعدام

اعلام اعتصاب سه‌شنبه علیه اعدام

در ششمین هفته اعتصاب سه‌شنبه‌های علیه اعدام، زندانیان در زندانهای اوین (بندهای ۴ و بند زنان)، وکیل‌آباد مشهد، قزلحصار، خرم‌آباد، مرکزی کرج و... اعلام کردند که سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه در اعتصاب خواهند بود.

زندانیان اعلام کردند اعتصاب این هفته برای جلوگیری از موج جدید اعدامها توسط رژیم که پس از نمایش انتخاباتی شکست‌خورده از سر گرفته خواهد شد، خواهد بود. آنان از زندانیان سراسر کشور خواستند تا به این اعتصاب بپیوندند و رسانه‌های خبری و مستقل را به حمایت از اعتصاب خود فراخواندند.

جمعی از زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های علیه اعدام

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3e679d0b-fdf2-4748-b1dd-19f48c843df7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات