728 x 90

اعزام اجباری دانش‌آموزان برای استقبال از آخوند روحانی

اعزام اجباری دانش آموزان برای استقبال از آخوند روحانی-آرشیو
اعزام اجباری دانش آموزان برای استقبال از آخوند روحانی-آرشیو

کارگزاران رژیم آخوندی در تبریز روز سه‌شنبه 4اردیبهشت 97 دانش‌آموزان مدارس را به اجبار از کلاسهای درس به ورزشگاه تختی تبریز بردند تا در سخنرانی آخوند روحانی قسمتی از ورزشگاه را پر کرده باشند.

استانداری رژیم در آذربایجان شرقی از مدیران مدارس  خواسته بود تا دانش‌آموزان را وادار کنند در مراسم استقبال از آخوند روحانی در ورزشگاه این شهر حاضر شوند.

 پیش از شروع سخنرانی آخوند شیاد روحانی در ورزشگاه تختی، رژیم آخوندی گله‌هایی از نیروی سرکوبگر انتظامی  و همچنین مأموران لباس‌شخصی را در وحشت از اعتراضات مردمی، در خیابان باغشمال مستقر کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2197bf7e-81d4-4896-bc98-83790f1d172e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات