728 x 90

اعدام زندانی شورشی مصطفی سلیمی به‌دست دژخیمان خامنه‌ای در سقز

اعدام زندانی شورشی مصطفی سلیمی در سقز
اعدام زندانی شورشی مصطفی سلیمی در سقز

زندانی شورشی مصطفی سلیمی ساعت ۴بامداد صبح امروز شنبه ۲۳فروردین به‌دست دژخیمان خامنه‌ای اعدام شد.

وی در جریان شورش اخیر از زندان سقز گریخته بود.

حکومت آخوندی در وحشت از بالا‌گرفتن شورش در زندانها به‌اعدام و بگیر و ببند روی آورده است.

 

 

عصر جمعه ۸فروردین ۱۳۹۹، زندانیان زندان سقز کردستان دست به شورش زدند. این شورش در اعتراض به خودداری رژیم ضدبشری آخوندی از آزاد کردن زندانیان در بحبوحه شیوع کرونا صورت گرفت. بخش زیادی از زندانیان پس از درگیری با پاسداران و مأموران سرکوبگر زندان موفق به فرار شدند.

مصطفی سلیمی ۵۳ ساله اهل روستای ایلوی سقز  روز ۸فروردین در جریان شورش زندان سقز موفق به فرار شده بود.

 

خبرگزاری فارس سپاه پاسداران ۸فروردین اذعان کرد که ۸۰زندانی موفق به فرار شده‌اند. متعاقباً نیروهای سرکوبگر با سراسیمگی در سطح شهر مستقر شده و درصدد دستگیری مجدد زندانیان فراری هستند. رژیم برای کنترل اوضاع ناگزیر نیروهایی را از شهرهای اطراف به سقز گسیل داشته است.