728 x 90

اعدام جنایتکارانه یک زندانی سیاسی «عبدالحمید میربلوچزهی» در زاهدان

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای زندانی سیاسی عبدالحمید میربلوچ‌زهی از جیش العدل را که در سال۹۴ توسط قضائیه رژیم به‌۱۵سال زندان محکوم شده بود روز شنبه ۶دیماه۹۹ در یک جنایت و حشیانه اعدام کردند.

مقاومت ایران این اعدام جنایتکارانه را که صبح  امروز در زندان زاهدان صورت گرفت، محکوم کرد.

سه زندانی دیگر بلوچ دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. پرونده یکی از آنها در ارتباط با پرونده عبدالمحید میربلوچ زهی است. دو زندانی دیگر نیز به اتهام محاربه در خطر اعدام قرار دارند.

روز شنبه 29 آذر نیز دو زندانی بلوچ که در سال 96 دستگیر شده بودند در زندان زاهدان اعدام شدند.