728 x 90

اعدام جنایتکارانه یک زندانی سیاسی «عبدالحمید میربلوچزهی» در زاهدان

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای زندانی سیاسی عبدالحمید میربلوچ‌زهی را که در سال۹۴ دستگیر و سپس به‌۱۵سال زندان محکوم شده بود روز شنبه ۶دیماه۹۹ در محوطه زندان زاهدان سر به‌دار کردند. این جنایت توسط قضاییه جلادان و به درخواست اطلاعات سپاه پاسداران عمداً در سالگرد قیام ۶دی۸۸ صورت گرفت.

مقاومت ایران این اعدام ضدانسانی را که در مورد یک زندانی محکوم شده انجام شده است جنایت مضاعف دانست و آنرا قویاً محکوم کرد.

سه زندانی دیگر بلوچ نیز به اتهام محاربه با نظام آخوندی در خطر اعدام قرار دارند. پرونده یکی از آنها در ارتباط با پرونده عبدالمحید میربلوچ زهی است.

روز شنبه ۲۹آذر نیز دو زندانی بلوچ که در سال ۹۶ دستگیر شده بودند در زندان زاهدان اعدام شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات