728 x 90

اعدام جنایتکارانه دو زندانی در زندان شهر کرد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

سحرگاه روز یکشنبه ۱۲مرداد دژخیمان خامنه‌ای دو زندانی را در زندان شهرکرد اعدام کردند. این دو زندانی از سال۹۶ در زندان به سر می‌بردند.

دژخیمان خامنه‌ای هفته گذشته نیز سه زندانی را در همدان اعدام کرد.

بنا به گزارش نهادهای بین‌المللی، رژیم ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.