728 x 90

۱۸ اعدام جنایتکارانه در زاهدان، شیراز، زنجان و گوهردشت کرج، دست‌کم ۵۶ اعدام در ۱۰روز

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

۱۸ اعدام جنایتکارانه در زاهدان، شیراز، زنجان و گوهردشت کرج، دست‌کم ۵۶ اعدام در ۱۰روز

 

رژیم ضدبشری آخوندی در وحشت از خیزشهای اجتماعی، لحظه‌ای ماشین اعدام و کشتار را متوقف نمی‌کند. دژخیمان روز چهارشنبه ۲۵خرداد ۸ زندانی را به‌طور دستجمعی در زندان گوهردشت کرج حلق‌آویز کردند. همزمان یک زندانی دیگر را در زندان بندرعباس به‌دار آویختند.

 

روز دوشنبه ۲۳خرداد نیز دو زندانی بلوچ بهنامهای محمد هیجوان و ولی محمد ریگی (گنگو زهی) در زندان زاهدان حلق‌آویز شدند. روز یکشنبه ۲۲خرداد ۵ زندانی توسط دژخیمان خامنه‌ای در زندان عادل‌آباد شیراز به‌دار آویخته شدند. روز شنبه ۲۱خرداد دو زندانی بهنامهای تورج کشاورز و علی سمندر نژاد در زندان مرکزی زنجان به‌دار آویخته شدند.

به این ترتیب رژیم آخوندی از ۱۶ تا ۲۵خرداد دست‌کم ۵۶نفر را اعدام کرده که نسبت به سال‌ها و ماههای گذشته افزایش بی سابقه‌یی پیدا کرده است.

 

ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر و هم‌چنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید اعدامهای جنایتکارانه فراقانونی و دستجمعی را محکوم و برای نجات جان هزاران زندانی زیر اعدام دست به اقدام فوری بزنند. سکوت در برابر رژیم آخوندی که ننگ بشریت معاصر است، پایمال کردن ارزشها و اصولی است که بشریت معاصر برای دستیابی به آنها دهها میلیون قربانی داده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶خرداد ۱۴۰۱ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۲)

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5358fd71-fed2-4c52-84ea-994127f4eb8b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات