728 x 90

اعدام جنایتکارانهٔ دو زندانی در زندانهای بروجرد و کرج

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۱۸شهریور یک زندانی را در زندان بروجرد اعدام کردند. این زندانی روز یکشنبه ۱۶شهریور به همراه یک زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.

دژخیمان خامنه‌ای هم‌چنین روز سه‌شنبه یک زندانی را در زندان مرکزی کرج اعدام کردند.