728 x 90

اعتصاب کارگران میدان گازی پارس جنوبی و رانندگان اتوبوس‌های سرویس کارکنان بندر شاهپور سابق

اعتصاب کارکنان فاز ١٤ پارس جنوبی
اعتصاب کارکنان فاز ١٤ پارس جنوبی

روز شنبه ۵ دیماه ۹۸ کارگران فاز۱۴ پارس جنوبی واقع در عسلویه در اعتراض به‌پرداخت نشدن حقوق چندین ماه‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

 

طی چند ماه گذشته پیمانکاران این فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی که تا چندی پیش در اختیار سپاه پاسداران بود تغییر کرده‌اند. اکنون پیمانکار فاز۱۴ کنسرسیومی متشکل از هشت شرکت داخلی به‌رهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدور) است.

عسلویه

اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های سرویس کارکنان بندر موسوم به خمینی 

 

روز شنبه ۵ بهمن ۹۸ سرویس‌های انتقال کارکنان بندر موسوم به خمینی (بندر شاهپور سابق) در اعتراض به حقوق پایین و افزایش قطعات اتوبوس و وعده‌وعیدهای پوشالی کارگزاران رژیم دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

 انتقال بیش از ٥٥٠٠تن از کارگران و کارکنان پتروشیمی توسط این سرویس‌ها انجام میشود.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات