728 x 90

اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در اعتراض به افزایش اعدام‌ها

اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار
اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار

روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان سالن ۲ زندان قزلحصار، در اعتراض به افزایش اعدام ها دست به اعتصاب غذا زدند. آنها در اعتراض به افزایش اعدام‌ها و نگرانی از آن، با خودداری از تحویل گرفتن غذای زندان دست به اعتصاب زدند. زندانیان خواستار لغو احکام ضدانسانی اعدام هستند.

خانواده‌های ۴ زندانی اعدام شده در روز جمعه همراه با گروه هایی از هموطنان در مقابل زندان قزل‌حصار با شعار «اعدام نکنید» دست به تجمع و اعتراض زدند. پاسخ رژیم به آنان شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای بود که منجر به زخمی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/294ee687-3387-4015-ae6e-0fb71ab07281"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات