728 x 90

اعتصاب سه‌شنبه‌ها در اوین، پیوستن جمعی از زنان زندانی هوادار مجاهدین در بند زنان اوین به اعتصاب‌غذای زندانیان

زندان اوین
زندان اوین

اعتصاب سه‌شنبه‌ها در اوین

پیوستن جمعی از زنان زندانی هوادار مجاهدین در بند زنان اوین

به اعتصاب‌غذای زندانیان

 

جمعی از زنان زندانی هوادار مجاهدین در بند زنان زندان اوین، به اعتصاب‌غذای زندانیان در سه‌شنبه‌های ضداعدام پیوسته و حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کردند.

آنان اعلام کردند که روز سه‌شنبه ۱۷بهمن ۱۴۰۲ در اعتصاب غذا خواهند بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e03ff057-3ab2-4758-9352-88c55ee3a930"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات