728 x 90

اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه بانه برای بیست و ششمین روز + فیلم

بازاریان و کسبه بانه امروز  پنجشنبه ۲۰اردیبهشت ۹۷ بیست و ششمین روز اعتصاب یکپارچه و سراسری خود را در اعتراض به بستن مرز و افزایش تعرفه گمرکی، ادامه دادند.