728 x 90

اعتصاب زندانیان در هفتمین هفته اعتصاب «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» در شماری از زندانها از جمله قزلحصار

زندان قزلحصار و زندان اوین
زندان قزلحصار و زندان اوین

زندانیان اعلام کردند اعتصاب این هفته برای مقابله با موج جدید اعدامها توسط رژیم است که پس از نمایش انتخاباتی شکست‌خورده از سرگرفته شده است. دیکتاتور با شروع اعدامها به‌دنبال آن است که از شکل‌گیری قیامها جلوگیری کرده و فضای رعب و وحشت را غالب نماید.

اولین دور اعتصاب روز سه‌شنبه ۱۰بهمن بود که شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در قزلحصار اعلام کردند: «برای این‌که صدای ما شنیده شود، ما هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنیم. روز سه‌شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز آخرین روز زندگی همبندی‌های ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل می‌شوند»

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c97c96bf-9775-4301-ac54-850e7b46a5e5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات