728 x 90

اعتصاب رانندگان اتوبوس‌رانی شهر قزوین

اعتصاب رانندگان اتوبوس‌رانی شهر قزوین
اعتصاب رانندگان اتوبوس‌رانی شهر قزوین

رانندگان اتوبوس‌رانی شهر قزوین نسبت به مطالباتشان امروز یکشنبه ۸اسفند اعتصاب کردند. یکی از شهروندان گفت: مردم ساعتها در ایستگاهها منتظر می‌مانند و هیچ‌کس هم جوابگو نیست. انگار قزوین مسئولی برای رسیدگی ندارد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/08e8a5aa-df7b-4309-919a-77ca7a31eb43"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات