728 x 90

اعتصاب دستیاران پزشکی بیمارستان رسول اکرم و فیروزگر

اعتصاب دستیاران پزشکی بیمارستان رسول اکرم
اعتصاب دستیاران پزشکی بیمارستان رسول اکرم

امروز ۶بهمن‌ماه شماری از دستیاران بیمارستان رسول اکرم  و بیمارستان فیروزگر دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت کمک‌هزینه مصوب وزارت بهداشت رژیم در موعد و به میزان مقرر انجام شده است. 

 امروز بعد از دو ماه مجدداً دانشگاه ایران با وجود تاییدیه هیأت‌امنا حقوق جدید را پرداخت نکرد و روز پنجم ماه با تأخیر همان حقوق قبلی پرداخت شده است.

با وجود این‌که یک ماه قبل احکام افزایش حقوق به بیمارستانها صادر شده بود و حتی بیمارستان رسول اکرم دستور پرداخت را داده بود، اما  اول ماه، کارگزاران دانشگاه احکام قبلی را پس گرفته و جلوی پرداخت حقوق جدید را گرفته‌اند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، گروه‌های مختلف دستیاری هم تصمیم دارند هفته بعد دست به اعتصاب بزنند.

-اعتصاب دستیاران پزشکی بیمارستان رسول اکرم - 0

-اعتصاب دستیاران پزشکی بیمارستان رسول اکرم - 1
 

-اعتصاب دستیاران پزشکی بیمارستان رسول اکرم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9f0010af-65a4-4db3-ad8c-0d5ed7825304"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات